Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apa Itu Do'a?

 

Apa Itu Do'a?

"donga kui ora mung 

sekedar obahe

cangkem.."

tapi obahe laku"